Ropalca

Click here to edit subtitle

Home

Sipas një regjistrimi në vitin 1900 fshati numëronte 220 shqiptarë, kurse sipas regjistrimit të popullsisë së vitit 2002 fshati ka 1373 banorë shqiptarë. po ketu jetojn vetem shqipetare

Ropalce Macedonia